Desenvolupament de botigues en línia i plataformes de comerç electrònic a mida

Serveis de màrqueting digital, incloent SEO, SEM i publicitat a xarxes socials

Desenvolupament d'aplicacions mòbils i PC

Serveis educatius en línia i formació en tecnologia

01

Innovem

Apostem per idees disruptives que asseguren l'èxit als projectes que arriben a les nostres mans.

02

Garantim l'èxit

Després de tots els triomfs, s'amaguen hores de dedicació i passió pel que fem.

03

Trobem solucions

Sigui quina sigui la necessitat de la teva empresa, nosaltres trobarem la millor solució.

El nostre propòsit

El nostre propòsit sempre serà garantir l'èxit als nostres clients perquè aconsegueixin els seus objectius.

Solucions

Sigui quina sigui la necessitat de la teva empresa, nosaltres trobarem la millor solució.

Ètica i compliment

Desitgem comunicar als membres dels nostres grups d’interès el nostre sòlid compromís amb l’ètica, el bon govern corporatiu, el compliance i la diligència deguda, així com el nostre plantejament estratègic de situar WIM Group Company i les seves empreses en els estàndards més alts en matèria d’ètica dels negocis, així com mantenir un alt nivell d’integritat i professionalitat en l’exercici de la nostra activitat empresarial.

WIM Group Company compta amb el seu propi Codi de Conducta i Bones Pràctiques, que és part essencial de la nostra cultura de compliment corporativa i fidel reflex del nostre compromís constant amb l’autoregulació, l’ètica, la integritat i la transparència. Així mateix, la Direcció del Grup, compromesa amb la societat i amb la màxima exigència en el compliment de les regulacions que ens afecten, ha implementat el seu propi Model d’Organització i Gestió de Prevenció de Riscos Penals, adaptant-se així al règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques establert al Codi Penal espanyol, així com el seu propi Pla de Prevenció del Frau, la Corrupció i els Conflictes d’Interès.

A més, posem a la disposició de tots els membres dels nostres grups d’interès el nostre Canal Ètic a través del qual poden comunicar, de manera estrictament confidencial i fins i tot anònima, possibles irregularitats, dubtes, consultes, etc.: https://canaletico.es/es/wimgroup. Aquest canal és gestionat per una empresa externa d’experts en Forensic & Compliance que s’encarrega de garantir els estàndards més alts de confidencialitat, imparcialitat i minimització de conflictes d’interès, abans de traslladar qualsevol expedient al Comitè de Compliment. S’hi pot accedir a les nostres principals normatives i polítiques, destacant la Política sobre Principis d’Actuació i Protocol de Gestió del Canal Ètic.

Així mateix, tots els membres dels nostres grups d’interès tenen a la vostra disposició al Comitè de Compliment de WIM Group, format per:

  • Direcció de Recursos Humans
  • Direcció d’operacions
  • Controller

En definitiva, WIM Group Company treballa de manera constant per situar-se a l’avantguarda del compliment normatiu i l’ètica considerant intolerable i expressant formalment la nostra condemna a qualsevol il·legalitat o comportament que es pugui titllar de no ser socialment responsable o poc ètic.