Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

1. Dades de contacte del responsable del tractament:

Nom i cognoms: Grup WIM
Domicili social: C/ Plasencia 1-17, Nave 7, 28935, Móstoles, (Madrid, Espanya)
NÚMERO D’IVA: B45814670
Dades de contacte del responsable de protecció de dades (Comitè de Seguretat):

Pot contactar en el següent número de telèfon (+34) 672 02 26 87 i/o via correu electrònic: [email protected].

2. Àmbit d’aplicació de la política
En accedir i utilitzar aquest lloc web o utilitzar qualsevol altre mitjà que impliqui el tractament de dades personals, us comprometeu a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com les disposicions contingudes en les Condicions Legals (Avís Legal) i la Política de Cookies.

A WIM Group posem a la seva disposició informació perquè, abans d’emplenar les seves dades personals, pugui accedir a la Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

3. Principis fonamentals
Mai sol·licitarem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar els serveis que es requereixin.
Mai compartirem la vostra informació personal amb ningú, excepte per complir amb la llei o amb el vostre permís exprés.
Mai utilitzarem la seva informació personal per a cap altra finalitat que les indicades en aquesta política de privacitat.

4. Durant quant de temps conservarem la seva informació personal
El termini de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui contractar. En qualsevol cas, les seves dades seran conservades mentre duri la relació comercial / contractual. Un cop finalitzat això, conservarem les seves dades bloquejades durant els terminis de prescripció de les obligacions que s’hagin pogut derivar del tractament i/o dels terminis legals aplicables.

5. Per a què utilitzarem les teves dades
Wim Group respecta al màxim la seva privacitat com a client. Recopilem informació personal necessària per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis, així com per a altres finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat.

Grup WIM tracta les seves dades personals amb les següents finalitats:

CONTRACTUAL: (i) Contractar, mantenir i revisar el compliment dels serveis que tingui contractats amb WIM Group i totes les gestions que es derivin de la relació contractual.

CONSENTIMENT: (i) Qualsevol acció comercial i comercial realitzada per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans telemàtics(ii) per a la gestió i tramitació de candidats a llocs de treball.
INTERÈS LEGÍTIM: (i) Per a la realització d’accions comercials, (ii) També per a la prevenció, investigació i detecció del frau (iii) per enviar recomanacions de productes i serveis tenint en compte els que hagi contractat en el passat.

6. Quan sol·licitarem les seves dades
Donar-lo d’alta com a client del Grup WIM.
Sol·licitar qualsevol dels serveis i/o productes que oferim.
Gestionar les sol·licituds de candidats a treballar amb nosaltres o amb empreses col·laboradores.
Per atendre qualsevol dubte que ens facis arribar.

7. Les seves dades seran cedides a altres destinataris
La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per tant, li garantim que les seves dades només seran cedides a:

Organismes Públics competents, Agència Tributària, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals, quan Grup WIM tingui l’obligació legal de facilitar-los. Empreses col·laboradores en la realització de pràctiques professionals segons estableix la legislació vigent en la matèria.

A més, WIM Group compta amb la col·laboració d’alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten les esmentades dades en nom i per compte de WIM Group com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En particular, i a títol enunciatiu i no limitatiu, aquests proveïdors de serveis presten serveis en els sectors següents: missatgeria i paqueteria, serveis bancaris, etc.

8. Com pot exercir els seus drets
Com a titular adequat de la vostra informació personal, teniu control sobre aquestes dades. D’aquesta manera, també ens assegurem que la informació sigui exacta i veraç.

Els drets que pot exercir són:

Dret d’accés: a WIM Group pots comprovar si estem tractant dades personals que et concerneixin.

Dret de rectificació i supressió: podràs accedir a la teva informació personal i sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades quan siguin inexactes o ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
Dret d’oposició: pots oposar-te al tractament de les teves dades, llevat que, per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, les mantinguem degudament bloquejades durant els terminis corresponents mentre subsisteixin les obligacions legals.

Dret a la limitació del tractament: podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals mentre s’impugni l’exactitud o legalitat de les seves dades, durant l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o litigis.
Dret de portabilitat: podràs sol·licitar la portabilitat de les dades que ens hagis facilitat a un altre responsable del tractament, en determinades circumstàncies.
Podrà exercir els seus drets de forma gratuïta.

Com es pot reclamar davant l’Autoritat de Control?

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què Wim Group està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de privacitat o a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades corresponent, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

9. Seguretat
Wim Group manté els més alts nivells de seguretat exigits per la llei per protegir la seva informació personal de pèrdues accidentals, accessos no autoritzats, processament o divulgació, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades que emmagatzemem i els riscos als quals està exposada. Quan rebem les vostres dades, utilitzem procediments rigorosos i funcions de seguretat per evitar l’accés no autoritzat.

Les actuacions descrites en aquest apartat i destinades a garantir un nivell de seguretat adequat al risc identificat inclouran, si escau, les següents mesures:

Seudonimització i xifrat de dades personals.
Mesures capaces d’assegurar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència continuada dels sistemes i serveis de processament.

Mesures capaces de restablir la disponibilitat i l’accés a les dades personals ràpidament en cas d’incidència física o tècnica.
Existència d’un procés de verificació, avaluació i avaluació periòdiques de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

Avaluació periòdica del risc de destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o tractades de manera no autoritzada.
Mesures per garantir que qualsevol persona que actuï sota l’autoritat del Grup WIM que tingui accés a dades personals pugui processar aquestes dades només seguint instruccions del Grup WIM.

10. Confidencialitat
Les dades personals que es puguin recollir seran tractades amb absoluta confidencialitat, i ens comprometem a guardar secret respecte de les mateixes i garantim el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

11. Acceptació i consentiment
L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Grup WIM en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat.

12. Canvis en la política de privacitat
Wim Group es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests casos, WIM Group anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts raonablement abans de la seva implementació.

13. Enviaments comercials
D’acord amb la LSSICE, WIM Group no realitza pràctiques de SPAM i, per tant, no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis del lloc web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial específicament sol·licitada. D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, WIM Group es compromet a no remetre comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

14. Responsabilitat
L’usuari serà l’únic responsable de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

15. Galetes (cookies)
El nostre lloc web utilitza “cookies” per recopilar informació sobre com utilitzeu el lloc web. Per obtenir informació més detallada sobre l’ús que fa el Grup WIM de les cookies, consulteu la Política de cookies.